Zakres usług leczniczych

 1. Diagnostyka i leczenie zaburzeń wzrastania
 2. Diagnostyka i leczenie zaburzeń dojrzewania płciowego
 3. Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy
 4. Diagnostyka i leczenie chorób kory i rdzenia nadnerczy
 5. Diagnostyka i leczenie chorób przytarczyc
 6. Diagnostyka i leczenie otyłości
 7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju płci
 8. Diagnostyka i leczenie zaburzeń przemiany wodno-elektrolitowej
 9. Diagnostyka i leczenie poliendokrynopatii
 10. Diagnostyka i leczenia krzywicy i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
 11. Diagnostyka i leczenie rzadkich chorób endokrynologicznych uwarunkowanych genetycznie